»  
  »  
Бутылки ПЭТ  

Бутылки ПЭТ

 
ПЭТ бутылка 0,5 л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 0,5 л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 1 л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 1 л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 1 л., «Дэу Растер»
ПЭТ бутылка 1 л., «Дэу Растер»
ПЭТ бутылка 1,5 л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 1,5 л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 2.5л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 2.5л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 5л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 5л., «Стандарт»
ПЭТ бутылка 0,450 л., «Фляжка»
ПЭТ бутылка 0,450 л., «Фляжка»
ПЭТ бутылка 0,11 л.
ПЭТ бутылка 0,11 л.